انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مهدی شاه نظری                           

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :shahnazari_psy@yahoo.com

 

         

کتاب ها

- تاليف کتاب  روان شناسی عمومی ، انتشارات سماط

- تاليف کتاب  روان شناسی شخصيت ، انتشارات سماط

- تاليف کتاب زبان تخصصی روانشناسی ،انتشارات مدرسان شریف

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.