انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مهدی شاه نظری                           

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :shahnazari_psy@yahoo.com

 

         

تحقیق و پژوهش

1.مقاله علمی پژوهشی: تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی،مجله علمی پژوهشی پژوهش های روانشناسی بالینی مشاوره،دانشگاه فردوسی مشهد

2-مقاله علمی پژوهشی: بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه رضایت زناشویی  و رابطه مؤلفه های آن با سبک های دلبستگی،مجله علمی پژوهشی علوم رفتاری دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

3.مقاله علمی پژوهشی:مدل‌ یابی رضایت‌ زناشویی بر پایه ویژگی‌های شخصیت، سبک‌های دلبستگی و جهت‌گیری مذهبی،مجله علمی پژوهشی اندیشه و رفتار دانشگاه آزاد رودهن

 

4.مقاله علمی پژوهشی: رابطه ويژگی های شخصيتی  با عمل به باورهای دينی در دانشجویان ،مجله علمی پژوهشی مطالعات  اسلام وروانشناسی ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

5- مقاله علمی پژوهشی : عمل به باورهای دينی و رابطه آن با شادکامی ، جزميت و انعطاف پذيری ، اولين همايش بين المللی روان درمانی و مشاوره با رويکرد دينی ، اصفهان، 1386 .

6- مقاله علمی پژوهشی : بررسی رابطه عمل به باورهای دينی و روان رنجوری با رضايت زندگی ، اولين همايش بين المللی روان درمانی و مشاوره با رويکرد دينی ، اصفهان، 1386.

7-مقاله علمی پژوهشی: بررسی سبک الگوهای دلبستگی در مردان تک همسر و چندهمسر ، دومين کنگره انجمن روانشناسی ايران ،تهران ،1385 .

8- مقاله : ساخت آزمون تنوع طلبی جنسی ، مجله پژوهشکده خانواده ، دانشگاه شهيد بهشتی تهران

9.مقاله :رابطه ویژگی های شخصیتی با تحمل ابهام در بیماران مبتلا به درد مزمن،نشریه تحقیقات علوم رفتاری

10.مقاله:مقایسه وضعیت سلامت روانی بیماران مبتلا به زخم های گوارشی و افراد سالم،دومین همایش طب روان تنی سایکوسوماتی

11.مقاله: بررسی افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به سردردهای میگرنی ،نشریه تحقیقات علوم رفتاری

 12.مقالهISI  :

Survey the relationships between big five factor personalities and marital satisfaction in

married Tehran’s Residents

 

   دانلود : Final_Acceptance_Letter-1064_(1).pdf           حجم فایل 127 KB
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.